SEMINARIUM: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie – optymalizacja organizacyjna i finansowa

Data: 19-02-2020

Termin: 4 marca 2020 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala 312 Polskiej Akademii Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu

 

Tematyka:

Realizacja zadań oświatowych należy do aktywności samorządu lokalnego, który pochłania znaczne koszty i działania organizacyjne. Jak pokazują szacunki, to przeciętnie 30%-40% wydatków budżetowych każdej jednostki. W obliczu aktualnych ograniczonych możliwości finansowych gmin i powiatów, jednostki te muszą poszukiwać rozwiązań optymalizacyjnych, pozwalających na wygenerowanie oszczędności.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, chcielibyśmy podczas seminarium podyskutować na temat szeregu rozwiązań, które pozwolą na optymalnych rozwiązań dla JST. Szersza analiza zagadnienia, którą przeprowadzi pan Szymon Więsław z Instytutu Badań   w Oświacie oraz Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Dariusz Giza, pozwala wskazać wiele obszarów, w których podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych, pozwoli na realizację oszczędności oraz lepsze skierowanie strumienia środków. Podczas spotkania skupimy się m.in. na złożonych kwestiach organizacyjnych szkół, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wpływowi demografii na koszty realizacji zadań oświatowych, a także powierzaniu zarządzaniu szkół jednostkom niepublicznym. Nie zabraknie również dyskusji na temat rozwiązań administracyjnych w obszarze realizacji zadań oświatowych kwestii wielkości oddziału i jego wpływ na kształtowanie kosztów.  

 

Uczestnicy:

Spotkanie skierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, skarbników, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 200 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 3 marca 2020 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium