SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 18-01-2017

gospodarka odpadamiLista uczestników zamknięta!

Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Termin: 20 lutego 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od kilku już lat, wciąż budzi wiele emocji. Nieustannie pojawiają się nowe problemy, które wymagają od samorządów zmiany podejścia i działania. Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski postanowiło zorganizować seminarium, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany wprowadzane w ramach tzw. „rewolucji śmieciowej”. Mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners przybliży uczestnikom zapisy nowego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, problematykę aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami oraz kwestie standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów.

W drugiej części spotkania, wspólnie z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeanalizujemy nowy wzór formularza sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny, który obowiązuje od 2017 roku.

 

Uczestnicy

 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów,  którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 17 lutego br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie tematem prosimy o nieodkładanie zgłoszenia na później. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium