SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 29-01-2020

Termin: 12 lutego 2020 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala konferencyjna PAN, ul. Wieniawskiego 17/19  w Poznaniu

 

Tematyka:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od kilku już lat, nieustannie budzi mnóstwo emocji. Wciąż pojawiają się nowe problemy, które wymagają od samorządów zmiany podejścia i działania, wzbudzając niestety również często niezadowolenie lokalnych społeczności.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, podczas którego omówione zostaną m.in. wdrażane i planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o czym opowie mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Spróbujemy również przyjrzeć się zasadom sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zapoznamy się z opinią organów nadzoru na temat, opracowywanych przez gminy, regulaminów utrzymania czystości.    

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 200 zł/os. dla pozostałych uczestników i związków międzygminnych. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 11 lutego 2020 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia