SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 23-01-2018

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników seminarium została już zamknięta!

 

Termin: 13 lutego 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18.

 

Tematyka:

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od kilku już lat, wciąż budzi wiele emocji. Nieustannie pojawiają się nowe problemy, które wymagają od samorządów zmiany podejścia i działania. Same przepisy również ulegają zmianom. Pod koniec listopada 2017 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało założenia do projektu kolejnej nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej”.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, podczas którego omówione zostaną m.in. planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o czym opowie mec. Maciej Kiełbus
z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners
. W drugiej części spotkania, wspólnie z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeanalizujemy zasady sporządzania sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego corocznie przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny.

 

Uczestnicy: 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 12 lutego 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

Program