SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia działalności jednostek samorządu terytorialnego okiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Data: 06-10-2016

Termin: 19 października 2016 r., g. 10:00

 

 

Miejsce: Sala Herbowa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 

Tematyka:

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest jedną z najważniejszych instytucji, których funkcjonowanie ma bezpośredni wpływ na jednostki samorządu terytorialnego. Potwierdzeniem tego są głosy wielkopolskich samorządowców, którzy często apelują o stworzenie możliwości bezpośredniego spotkania z przedstawicielami SKO. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich zwróciło się do prezesa SKO w Poznaniu – pana dr Krzysztofa Swiderskiego – z prośbą o przedstawienie przed wielkopolskimi samorządowcami zagadnień istotnych dla funkcjonowania JST.

 

W ramach organizowanego wydarzenia prezes SKO w Poznaniu, dr Krzysztof Świderski przedstawi uwagi do projektu zmian w KPA. Następnie pani mec. Małgorzata Werwicka omówi procedurę środowiskowego uwarunkowania inwestycji. Na koniec mec. Urszula Zawada przedstawi temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i sprawy inwestycyjne.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 18 października br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia