Seminarium: Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek komunalnych

Data: 20-02-2017

Termin: 3 marca 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Kancelaria Prawą Dr Krystian Ziemski & Partners stale monitoruje zmiany w prawie określającym zasady funkcjonowania spółek komunalnych. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na seminarium, w trakcie którego wysokiej klasy specjaliści –  mec. Michał Prętnicki oraz mec. Dawid Dziendziela – poruszą zagadnienia dotyczące zamówień in-house po ostatnich zmianach prawa, a także wynagradzania menedżerów spółek komunalnych w kontekście tzw. ustawy kominowej.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów i jednostek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prowadzenie gospodarki komunalnej i funkcjonowanie spółek komunalnych, a także osoby zatrudnione przez same spółki.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 2 marca br. Z uwagi na zmianę siedziby biura SGiPW zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium