SEMINARIUM: Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym

Data: 11-08-2017

Termin: 30 sierpnia 2017 r.

 

Miejsce: Sala Herbowa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Wprowadzona z początkiem 2017 roku nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach w znaczny sposób zliberalizowała zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów na prywatnych posesjach, co wzbudzało szereg kontrowersji i negatywnych opinii w społeczeństwie. W połowie czerwca br. wprowadzono więc kolejną nowelizację ustawy, która zaostrzyła przepisy i na nowo wprowadziła w niektórych przypadkach obowiązek uzyskania zgody w gminie na wycinkę drzew oraz zmieniła zasady naliczania opłat i wysokość kar. Mówi się o kolejnych zmianach w ustawie o ochronie przyrody, m.in. ułatwiających wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, czy krzewów na terenie miast na prawach powiatu. Dynamiczność zmian przepisów prawa w tym zakresie wymaga więc ogromnej czujności i nieustannego śledzenia sytuacji legislacyjnej.

 

Mając na uwadze powyższe kwestie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Parnters, której prawnicy specjalizują się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Seminarium poprowadzi pani Edyta Wielańczyk-Grzelak, radca prawny, ekspert w zakresie prawa administracyjnego oraz w obsłudze podmiotów komunalnych, która w sposób syntetyczny i czytelny przedstawi Państwu wprowadzone zmiany z praktycznym komentarzem.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

 

Seminarium odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Herbowej WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 29 sierpnia brWYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

Program seminarium