SEMINARIUM: Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów po nowelizacji

Data: 18-11-2015

Termin: 27 listopada 2015 r.

 

Miejsce: Sala W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie funkcjonowania samorządów, w tym w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, uregulowanych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.

 

Chcąc przybliżyć Państwu powyższe kwestie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Parnters, której prawnicy specjalizują się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Seminarium poprowadzi pani Edyta Wielańczyk-Grzelak, radca prawny, ekspert w zakresie prawa administracyjnego oraz w obsłudze podmiotów komunalnych, która w sposób syntetyczny i czytelny przedstawi Państwu wprowadzone zmiany z praktycznym komentarzem.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

 

 

 

Seminarium  odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Sali im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników.

 

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 26 listopada br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia