SEMINARIUM: Wybrane aspekty działalności finansowej gmin

Data: 30-06-2015

Termin: 15 lipca 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

Aspekt finansowy działania samorządu lokalnego, z różnych względów, należy do najistotniejszych obszarów codziennej pracy JST. Do tych wysiłków należy m.in. realizacja zadań zleconych, jak i pobór stosownych opłat, które stanowić będą o wysokości dochodów własnych JST. Odpowiednie przygotowanie do realizacji powyższych zadań, pozwoli na stabilną realizację budżetu JST, a także uniknięcie błędów, które mogą zostać zauważone przez odpowiednie organy kontrolne.

 

Celem naszego spotkania, jest przedyskutowanie aktualnych zagadnień dotyczących działalności finansowej gmin. Podczas spotkania zajmiemy się m.in. prawidłowym kształtowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wybranymi zagadnieniami opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości  elementów, czy opłatą reklamową jako nowym źródłem dochodu gmin.

 

Spotkanie zostanie zrealizowane przez ekspertów z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

 

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do kierowane jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów, skarbników oraz pracowników urzędów, odpowiedzialnych za realizację powyższych zagadnień.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 14 lipca 2015 r.

 

Patronat medialny:

Prawo dla Samorządu min

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia