SEMINARIUM: Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w świetle najnowszych regulacji

Data: 11-04-2019

Termin: 24 kwietnia 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące współpracy samorządów i NGO-sów, które  wprowadzają, między innymi, możliwość rozliczania organizacji z zadań w oparciu o zrealizowane rezultaty. Nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy, które obowiązują od 1 marca, wprowadziły istotne zmiany dotyczące sposobu planowania i rozliczania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu.

 

Chcąc przybliżyć samorządom lokalnym wprowadzone zmiany Stowarzyszenie Gmini i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy panią Iwonę Janicką, prezeskę Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej, wieloletniego doradcę i konsultanta samorządowego. Oprócz ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących współpracy na linii JST – organizacje pozarządowe prelegentka poruszy również kwestie zmian w przepisach samorządowych mających wpływ na współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: budżet obywatelski, czy raport o stanie gminy.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów i jednostek podległych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla pozostałych uczestników.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

Program seminarium