Seminarium: VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2017 – kwestie praktyczne

Data: 01-03-2017

Termin: 14 marca 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Powszechna centralizacja rozliczeń VAT, obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, pre-współczynnik i zmiany w zakresie odliczenia VAT – to zaledwie część skomplikowanej materii dotyczącej rozliczeń VAT, z którą obecnie nieustannie stykają się służby finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie wieloletnich doświadczeń firmy Deloitte, wynikających z obsługi samorządu, a w szczególności w oparciu o przeprowadzone u ponad 250 Klientów procesy centralizacji rozliczeń VAT, uczestnicy seminarium zapoznają się z praktycznymi obserwacjami i uwagami, które mogą być pomocne w dalszej pracy na tym polu. Deloitte asystował w procesie centralizacji u bardzo zróżnicowanego grona Klientów, co pozwoliło zmierzyć się z problemami występującymi zarówno w gminach, powiatach, jak i województwach, których struktura organizacyjna obejmowała od kilku do kilkuset jednostek organizacyjnych.

 

Program spotkania obejmuje również najistotniejsze kwestie związane z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, nowego rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Prelegentami będą doświadczeni eksperci z firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

 

Jednocześnie, chcąc w najpełniejszy sposób odnieść się do Państwa potrzeb, zachęcamy, aby w ramach ankiety, która towarzyszy procesowi rejestracji na niniejsze wydarzenie, zgłosić wybrane zagadnienia, które budzą u Państwa największe wątpliwości. W miarę możliwości postaramy się uwzględnić je w toku szkolenia.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy skarbników oraz pracowników JST nadzorujących prowadzenie scentralizowanych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług JST.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 50 zł.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 13 marca br. Z uwagi na zmianę siedziby biura SGiPW zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium