SEMINARIUM: Ustawa krajobrazowa po dwóch latach jej obowiązywania – prawo, praktyka, rozwiązania

Data: 05-10-2017

Termin: 19 października 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Od 11 września 2015 r. obowiązuje tzw. ustawa reklamowa, dająca samorządom duże kompetencje w zakresie walki z nielegalnymi reklamami. Jest to instrument pozwalający na polepszenia ładu przestrzennego i zdobycie kolejnego źródła przychodów w budżecie, wywołujący jednak równocześnie wiele kontrowersji wśród samorządowców. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, w którym omówione zostaną kwestie przygotowań w urzędzie do wdrożenia uchwały, możliwych korzyści i roszczeń finansowych z tytułu opłaty reklamowej i szczegółów związanych z jej uchwaleniem. Podane zostaną również przykłady nowoczesnych działań audytorskich, związanych z ewidencją infrastruktury miejskiej oraz prac przygotowawczych do podjęcia uchwały „reklamowej”.

 

Prelegenci

 

W trakcie seminarium wystąpią Anna Kudra, prawnik z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, Krzysztof Wojciechowski z firmy Insperit, a także przedstawicielka Urzędu Miasta Poznania – Alicja Bogalecka-Pabisiak.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy kadrę zarządzającą oraz pracowników urzędów gmin, urzędów miejskich, pracowników zarządów dróg, przewodniczących rad i radnych. Szczególnie zapraszamy pracowników służb finansowych odpowiedzialnych za podatki i opłaty lokalne oraz pracowników odpowiedzialnych za jakość przestrzeni publicznej (służby architektoniczne). Mogą wziąć w nim udział także działacze społeczni oraz przedstawiciele rad osiedli.

 

 

Seminarium  odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 10:00 w Sali im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 18 października WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium