SEMINARIUM: Tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego w świetle najnowszych przepisów prawa

Data: 28-02-2018

Termin: 16 marca 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18.

 

Tematyka:

W 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Mieszkaniowy, wyznaczający priorytety i założenia polityki mieszkaniowej państwa na najbliższe lata. Wprowadzono również do realizacji Rządowy Program „Mieszkania Plus”, który w swym założeniu ma zapewnić obywatelom dostęp do tanich mieszkań. Już dziś jednak wiemy, że jego struktura wymagają głębokich zmian, bowiem koszty realizacji inwestycji są znacznie wyższe od tych zakładanych, co przekłada się na wysokość czynszów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozważa możliwość wprowadzenia dopłat do mieszkań, a jednocześnie przygotowuje tzw. specustawę mieszkaniową, która ma ułatwić proces odrolnienia terenów przeznaczanych na cele budownictwa mieszkaniowego. To zupełnie nowe narzędzie w rękach samorządów, o którym podczas seminarium będziemy rozmawiali z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliką Możdżanowską. Pani Minister przybliży również zapisy ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Do współpracy przy realizacji seminarium zaprosiliśmy również przedstawicieli BGK Nieruchomości S.A., którzy opowiedzą o stopniu realizacji Programu „Mieszkania Plus”, przewidywanych działaniach naprawczych, zasadach udziału oraz alternatywnych rozwiązaniach. Nie zabraknie również głosu praktyków, uczestniczących w samym Programie. Przedstawiciele Gminy Jarocin, w której mieszkania w ramach Programu powstają opowiedzą jakie zalety i wady, z punktu widzenia samorządu lokalnego  Program posiada.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników gminnych zakładów gospodarki mieszkaniowej.

 

Seminarium odbędzie się 16 marca 2018 r. w Sali im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 15 marca 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

karta zgłoszenia

 

program wydarzenia