Seminarium: System informacji przestrzennej (GIS) w służbie JST

Data: 23-09-2019

Termin: 4 października 2019 r., godz. 11:00

 

Miejsce: Sala 311 PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu

 

Tematyka:

Głównym celem wydarzenia będzie przybliżenie narzędzi SIP i ich możliwości wielkopolskim samorządowcom. Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opowiedzą o walorach bezpłatnego projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Poznamy możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego ze środków WRPO na działania związane z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych. Przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego omówią systemy danych przestrzennych, funkcjonujące w województwie i zwiększające jego bezpieczeństwo. Poznamy również inne możliwości jakie oferują funkcjonujące i oferowane na rynku rozwiązania elektroniczne, również w oparciu o przykłady wielkopolskich JST.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za systemy informacji przestrzennej, plany zagospodarowania przestrzennego itp.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 3 października 2019 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia