SEMINARIUM: Sport w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce – prawo, finanse, organizacja

Data: 18-10-2016

UWAGA! Lista uczestników została zamknięta.

 

Termin: 27 października 2016 r., g. 10:00

 

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 

Tematyka:

 

Działania na rzecz rozwoju i propagowania kultury fizycznej, stały się ważnym elementem strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie. Liczne inwestycje w infrastrukturę sportową oraz przykłady współpracy władz lokalnych z podmiotami zajmującymi się na co dzień przedmiotową działalnością dały w ostatnich latach bardzo pozytywne efekty.

 

Mimo tych pożądanych zmian, lokalni włodarze wciąż borykają się z problemami, utrudniającymi efektywne wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w lokalnym środowisku. 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizując po raz kolejny seminarium na temat sportu, wpisuje się w regionalną debatę dotyczącą sytuacji sportu w Wielkopolsce. 

 

Istotnym elementem spotkania będzie prezentacja programów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz możliwości dofinansowań inwestycji, obiektów i klubów sportowych, przedstawiona przez posła Jakuba Rutnickiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Sportu i Turystyki. Uczestnicy spotkania zapoznają się również z najnowszymi informacjami na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na infrastrukturę i działalność sportową, w ramach systemu finansowania sportu w samej Wielkopolsce. Nowowybrany prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Paweł Wojtala wraz z Marcinem Wojtkowiakiem omówią możliwości rozwoju współpracy pomiędzy JST a WZPN. W programie seminarium nie zabraknie również przedstawienia tzw. dobrych praktyk, dotyczących nowoczesnych ośrodków sportu i rekreacji.

 

 

Uczestnicy:

 

Biorąc pod uwagę charakter i konstrukcję spotkania, bardzo liczymy na obecność osób decyzyjnych w JST, przedstawicieli urzędów, na co dzień zajmujących się pracą na rzecz rozwoju sportu w gminach i powiatach oraz przedstawicieli lokalnych klubów sportowych.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 26 października br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium