SEMINARIUM: Sport i turystyka w JST w Wielkopolsce

Data: 05-02-2018

Termin: 26 lutego 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18.

 

Tematyka:

Działania na rzecz rozwoju i propagowania kultury fizycznej oraz turystyki, stały się ważnym elementem strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie. Liczne inwestycje w infrastrukturę sportową oraz przykłady współpracy władz lokalnych z podmiotami zajmującymi się na co dzień przedmiotową działalnością dały w ostatnich latach bardzo pozytywne efekty.

 

Mimo tych pożądanych zmian, lokalni włodarze wciąż borykają się z problemami, utrudniającymi efektywne wspieranie rozwoju kultury fizycznej i turystyki w lokalnym środowisku. Choć odczuwalna jest obecność mechanizmów wspierających powyższe działania ze strony rządowej  i samorządu województwa, to jednak lokalne władze często wskazują na potrzebę zmian legislacyjnych oraz usprawnienia funkcjonowania niektórych rozwiązań.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizując po raz kolejny seminarium na temat sportu, wpisuje się w regionalną debatę dotyczącą sytuacji kultury fizycznej w Wielkopolsce. Biorąc pod uwagę charakter i konstrukcję spotkania, bardzo liczymy na obecność osób decyzyjnych w JST, przedstawicieli urzędów, na co dzień zajmujących się pracą na rzecz rozwoju sportu w gminach i powiatach oraz przedstawicieli lokalnych klubów sportowych. W tegorocznej edycji seminarium pragniemy również położyć nacisk na wsparcie rozwoju potencjału turystycznego wielkopolskich JST.

 

Istotnym elementem spotkania będzie prezentacja programów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz możliwości dofinansowań inwestycji, obiektów i klubów sportowych, przedstawiona przez posła Jakuba Rutnickiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Sportu i Turystyki. Uczestnicy spotkania zapoznają się również z działaniami prowadzonymi przez Samorząd Województwa, a także najnowszymi informacjami na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na infrastrukturę i działalność sportową, w ramach systemu finansowania sportu w samej Wielkopolsce. Przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej omówi możliwości rozwoju współpracy pomiędzy JST a WZPN. W programie seminarium nie zabraknie również przedstawienia potencjału turystycznego wielkopolskich gmin i powiatów.

 

Uczestnicy: 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją zadań w obszarze sportu i turystyki.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 25 lutego 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

Program