ODWOŁANE SEMINARIUM: Sport i turystyka w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce

Data: 15-09-2017

Ze względu na planowane programy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w trosce o aktualność informacji przekazywanych na seminariach SGiPW, jesteśmy zmuszeni do odwołania seminarium pt.: Sport i turystyka w JST w Wielkopolsce, planowanego na 4 października br. Seminarium odbędzie się w innym terminie, w drugiej połowie listopada.

 

Termin: 4 października 2017 r.

 

Miejsce: Sala Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Działania na rzecz rozwoju i propagowania kultury fizycznej oraz turystyki, stały się ważnym elementem strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie. Liczne inwestycje w infrastrukturę sportową oraz przykłady współpracy władz lokalnych z podmiotami zajmującymi się na co dzień przedmiotową działalnością dały w ostatnich latach bardzo pozytywne efekty.

 

Mimo tych pożądanych zmian, lokalni włodarze wciąż borykają się z problemami, utrudniającymi efektywne wspieranie rozwoju kultury fizycznej i turystyki w lokalnym środowisku. Choć odczuwalna jest obecność mechanizmów wspierających powyższe działania ze strony rządowej  i samorządu województwa, to jednak lokalne władze często wskazują na potrzebę zmian legislacyjnych oraz usprawnienia funkcjonowania niektórych rozwiązań.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizując po raz kolejny seminarium na temat sportu, wpisuje się w regionalną debatę dotyczącą sytuacji kultury fizycznej w Wielkopolsce. 

 

Istotnym elementem spotkania będzie prezentacja programów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz możliwości dofinansowań inwestycji, obiektów i klubów sportowych, przedstawiona przez posła Jakuba Rutnickiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Sportu i Turystyki. Uczestnicy spotkania zapoznają się również z najnowszymi informacjami na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na infrastrukturę i działalność sportową, w ramach systemu finansowania sportu w samej Wielkopolsce. Przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej omówi możliwości rozwoju współpracy pomiędzy JST a WZPN. W programie seminarium nie zabraknie również przedstawienia nowatorskich programów popularyzujących turystykę rowerową oraz analizy potencjału turystycznego wielkopolskich gmin i powiatów.

 

Uczestnicy

 

Biorąc pod uwagę charakter i konstrukcję spotkania, bardzo liczymy na obecność osób decyzyjnych w JST, przedstawicieli urzędów, na co dzień zajmujących się pracą na rzecz rozwoju sportu w gminach i powiatach oraz przedstawicieli lokalnych klubów sportowych. W tegorocznej edycji seminarium pragniemy również położyć nacisk na wsparcie rozwoju potencjału turystycznego wielkopolskich JST.

 

Seminarium odbędzie się 4 października 2017 r. o godz. 10:00 w Sali W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 3 października brWYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

Program Seminarium