SEMINARIUM: Skargi, wnioski, petycje w działalności JST

Data: 12-02-2016

Termin: 24 lutego 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

Tematyka:

 

Jedną z podwalin społeczeństwa obywatelskiego są narzędzie prawne, przy użyciu których mieszkańcy mogą wyrażać własne opinie lub nadzorować działania władz. Ta aktywność jest szczególnie istotna w kontekście jednostek samorządu terytorialnego – władzy znajdującej się najbliżej obywateli. Instrumenty, takie jak prawo do składania skarg i wniosków, mogą być często wykorzystywane w celu realizacji interesów określonych grup lub całych społeczności. Chcąc przybliżyć przepisy dotyczące m.in. postępowań skargowo-wnioskowych, Stowarzyszenie wraz z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners zaprasza na seminarium.

 

W jego ramach mec. Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners omówi wybrane kwestie z zakresu postępowań skargowo-wnioskowych, a także petycji na każdym etapie ich procedowania, w tym ich przedmiotu, zasad przyjmowania, ochrony skarżących i wnioskodawców oraz możliwych konsekwencji.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. sprawy obywatelskie, postępowania skargowe i przyjmowanie petycji, reprezentujących JST z powiatów pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne po uprzednim zgłoszeniu.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 23 lutego br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Karta zgłoszenia

Program seminarium