SEMINARIUM: Samorządy lokalne w systemie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Data: 12-03-2015

Termin: 26 marca 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która  wzmocniła kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu, upoważniając je do podejmowania pilnych interwencji. Choć okres dostosowania JST do zmian przepisów już minął, nadal pojawia się sporo pytań i problemów, których wyjaśnienie jest oczekiwane przez pracowników placówek odpowiedzialnych za realizację zapisów ustawy. Uczestnicy naszego ostatniego seminarium, dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie, zgłaszali również zapotrzebowanie w zakresie pogłębienia wiedzy na temat organizacji i finansowania pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. Stąd pomysł o połączeniu obu tych tematów w ramach jednego seminarium.

 

W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, starostów oraz pracowników jednostek na co dzień zajmujących się powyższymi zagadnieniami.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 25 marca 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia