SEMINARIUM: Samorząd lokalny wobec nowych standardów kontrolnych

Data: 10-07-2017

Termin: 25 lipca 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa jest jedną z najważniejszych instytucji, których funkcjonowanie ma bezpośredni wpływ na jednostki samorządu terytorialnego. Również kwestia ochrony danych osobowych bezpośrednio dotyka niemalże każdej sfery działalności samorządów. Potwierdzeniem tego są głosy wielkopolskich samorządowców, którzy często apelują o uwzględnienie wyżej wspomnianych zagadnień w realizacji działań szkoleniowych Stowarzyszenia. Doskonałą okazją do tego jest zmiana przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia unijnego RODO. Ten akt prawny wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Duże znaczenie dla samorządów ma również zwiększenie zakresu podmiotowego i kompetencji kontrolnych RIO.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski nawiązało współpracę z  Kancelarią Deloitte Legal, której przedstawiciele – mec. Tomasz Podleśny i mec. Paulina Kalatzi – omówią szereg zagadnień dotyczących rozporządzenia RODO i zmian w RIO.

 

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za transport, rewitalizację i gospodarkę nieruchomościami.

 

Seminarium odbędzie się 25 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 24 lipca brWYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

 

Program seminarium