SEMINARIUM: Rozporządzenie RODO – nowe wyzwania i obowiązki JST

Data: 05-01-2018

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników seminarium została już zamknięta.

 

Termin: 19 stycznia 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Zagadnienia ochrony danych osobowych bezpośrednio dotykają niemalże każdej sfery działalności samorządów. Potwierdzeniem tego są głosy wielkopolskich samorządowców, którzy często apelują o uwzględnienie wyżej wspomnianych zagadnień w realizacji działań szkoleniowych Stowarzyszenia. Doskonałą okazją do tego jest zmiana przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia unijnego RODO. Ten akt prawny wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Dodatkowo przewiduje katalog kar za naruszeie jego postanowień.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski nawiązało współpracę z  Kancelarią Deloitte Legal, której przedstawiciele – mec. Tomasz Podleśny i mec. Paulina Kalatzi – omówią szereg zagadnień dotyczących rozporządzenia RODO i zmian w RIO.

 

Prelegenci:

 

Tomasz Podleśny

Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej sektora publicznego. Od lat związany z doradztwem na rzecz jednostek samorządu publicznego, obejmującym mi. in wsparcie w procesach kontrolnych w tych jednostkach. Autor książek i publikacji z zakresu prawa pracy, odpowiedzialności jednostek medycznych oraz gospodarki nieruchomościami.

 

Paulina Kalatzi

Radca prawny specjalizujący się głównie w prawie karnym skarbowym. Posiada doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. Związana z doradztwem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wcześniej pracowała w organach administracji skarbowej.

 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 18 stycznia WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

Program