SEMINARIUM: Realizacja inicjatyw lokalnych w ramach funduszu sołeckiego

Data: 12-05-2017

Termin: 26 maja 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zgodnie z konstytucyjną zasadą subsydiarności wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu powierzanie realizacji zadań społecznościom lokalnym. Przykładem instrumentu wspierającego takie działania jest fundusz sołecki. W związku z powyższym serdecznie zapraszam na seminarium p.t.:

 

Realizacja inicjatyw lokalnych w ramach funduszu sołeckiego

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pragnie zaprosić do dyskusji na temat zadań realizowanych na podstawie wyodrębnionego funduszu. Podczas seminarium przybliżymy podstawy prawne na jakich wyodrębniany jest fundusz oraz zasady realizacji działań. Istotnym elementem organizowanego seminarium są wystąpienia na temat nadzoru nad realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w świetle orzeczeń RIO oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu. Do współpracy przy realizacji seminarium zaprosiliśmy ekspertów z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners oraz Urzędu Miejskiego w Śremie.

 

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, skarbników, a także pracowników JST nadzorujących prowadzenie działań związanych z funduszem sołeckim.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 25 maja br. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia