SEMINARIUM: Raport o stanie JST i inne zmiany w ustrojowych ustawach samorządowych – pierwsze doświadczenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

Data: 14-05-2019

Termin: 28 maja 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nakłada na samorządy lokalne obowiązek sporządzania do końca maja br. raportów o stanie JST, które powinny zawierać podsumowanie działalności włodarzy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W tym roku dokumenty te powstają po raz pierwszy. Mając na uwadze świeżo nabyte doświadczenia samorządów w opracowywaniu dokumentu, a także najnowsze orzecznictwo w tym temacie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners organizują seminarium, którego celem jest poruszenie zarówno tematyki opracowywania raportu o stanie JST, jaki i innych zmian w ustrojowych ustawach samorządowych. Mecenas Maciej Kiełbus omówi również kwestie zmian w procedurze głosowań, kadencyjności, nowych uprawnień przewodniczącego rady, kubów radnych, komisji skarg, wniosków i petycji oraz wiele innych.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz przewodniczących i członków rad gmin i powiatów.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla pozostałych uczestników.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

  

Program seminarium