Seminarium pt.: Nowe Prawo Wodne – organizacja i regulacje prawne

Data: 13-09-2018

Termin: 26 września 2018 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce: Sala 312 Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19

 

 

Tematyka:

Nowa ustawa Prawo wodne obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., jednak już zdążyła doczekać się kilku nowelizacji. Sytuacja w tym zakresie jest bardzo dynamiczna i póki co nie wiadomo, czy nie niebawem nie zostaną zaproponowane kolejne zmiany. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ma ograniczyć biurokrację związaną z udzielaniem zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych, skrócić postępowania administracyjne i zmienić zasady poboru opłat.

 

Chcąc przybliżyć samorządom zapisy nowego Prawa wodnego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners oraz PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedstawiciele obu instytucji opowiedzą o najważniejszych zmianach prowadzonych ustawą, wyjaśnią obowiązujące zasady współpracy na linii PGW Wody Polskie – JST oraz odpowiedzą na wszystkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów i jednostek podległych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 185 zł dla pozostałych uczestników.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 25 września 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

 

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

 

Do pobrania:

 

Program

Karta zgłoszenia