SEMINARIUM: Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym

Data: 29-04-2015


Termin:
 15 maja 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

24 kwietnia 2015 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę krajobrazową, uwzględniając wszystkie poprawki Senatu. Poprzednia wersja dokumentu wywołała falę krytyki ze strony samorządów oraz organizacji społecznych, które walczą o ochronę krajobrazu i estetykę w przestrzeni publicznej. Ostateczny kształt ustawy daje samorządom dużo większe kompetencje w zakresie walki z nielegalnymi reklamami.

 

Chcąc przybliżyć wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego zapisy wspomnianej ustawy krajobrazowej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy mecenas Annę Kudrę z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

 

Spotkanie będzie ponadto okazją do dyskusji na temat planowania zintegrowanego w wymiarze regionalnym, o czym opowie przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, a także pogłębionej debaty na temat zwalczania nachalnej reklamy, którą zainicjuje pani Aleksandra Stępień, prezes Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim. Dopełnieniem spotkania będzie prezentacja tematu prawidłowego ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa SKO, o czym opowie prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Krzysztof Świderski.

 

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów na co dzień zajmujących się powyższymi zagadnieniami.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 14 maja 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia