SEMINARIUM: Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych

Data: 18-12-2018

UWAGA!! LISTA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM ZOSTAŁA JUŻ ZAMKNIĘTA!! NIE MA WOLNYCH MIEJSC!!

 

Termin: 8 stycznia 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 18.

 

Tematyka:

W 2019 roku nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Duże korzyści dla mieszkańców płynące z wdrażanej zmiany, są jednocześnie sporym wyzwaniem dla samorządów, szczególnie w zakresie wprowadzanych opłat, a także w kontekście znacznego udziału samorządów w strukturze własnościowej gruntów objętych użytkowaniem wieczystym.

 

W związku z powyższym, wspólnie z Kancelaria Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners serdecznie zapraszamy na seminarium, w którym mec. Wojciech Gwóźdź, omówi wybrane kwestie z zakresu zmiany prawa o użytkowaniu wieczystym. Wśród omawianych zmian znajdą się takie zagadnienia jak: procedury i opłaty przekształceniowe, aktualizacja opłat, przedmiot przekształcenia i wiele innych.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych gospodarkę nieruchomościami i naliczanie opłat.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 7 stycznia 2019 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program

Karta zgłoszenia