SEMINARIUM: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – budowanie lokalnej polityki walki z przemocą

Data: 16-02-2015

TERMIN: 26 lutego 2015 r.

 

MIEJSCE: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

TEMATYKA: Podejmowanie działań przez samorządy lokalne, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należy do istotnych zadań własnych JST. Obecnie walka z tym zjawiskiem doczekała się systemowych rozwiązań ustawowych, w których gminy i powiaty odgrywają istotną rolę. Wśród inicjatyw podejmowanych przez władze lokalne jest budowa zwartych i efektywnych projektów i strategii działań, zmierzających do zapobiegania zjawiskom patologicznym, a także zmiany świadomości społecznej w zakresie występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Biorąc pod uwagę potrzebę przedyskutowania powyższych zagadnień, w celu optymalizacji podejmowanych działań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza do udziału w spotkaniu, które ma na celu szeroką dyskusję na temat dostępnych narzędzi walki z przemocą domową, jak i wymianę doświadczeń JST w zapobieganiu patologiom.

 

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poznańskiego Centrum Polityki Społecznej. Doświadczeni prelegenci przybliżą i omówią dostępne instrumenty prawne walki z nieprawidłowościami społecznymi, a także zaprezentują praktyczne spostrzeżenia związane z codzienną walką z przemocą domową.

 

ADRESACI: Do udziału w spotkaniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów oraz pracowników jednostek na co dzień zajmujących się powyższymi zagadnieniami.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 25 lutego 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia