SEMINARIUM: Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po nowelizacji

Data: 27-09-2018

Termin: 17 października 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Głównym celem nowelizacji jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, a także umożliwienie pracodawcy prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Nowe rozwiązania mają znacznie zmniejszyć obciążenia biurokratyczne pracodawców.

 

Chcąc przybliżyć samorządom informacje na temat nowych zasad przechowywania i prowadzenia dokumentacji osobowej i pracowniczej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy Kancelarię Deloitte Legal. Radcy prawni reprezentujący Kancelarię – Paulina Kalatzi i Tomasz Podleśny wprowadzą uczestników w tematykę spotkania, wyjaśnią wszelkie niejasności związane z nowymi przepisami oraz odpowiedzą na każde pytanie związane z powyższym tematem.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, a także sekretarzy i pracowników urzędów i jednostek podległych odpowiedzialnych za realizację zadań kadrowych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 185 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 16 października 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program

Karta zgłoszenia