SEMINARIUM: PPP w świetle najnowszych przepisów prawa i przykładowych inwestycji infrastrukturalnych

Data: 18-11-2016

Termin: 9 grudnia 2016 r., g. 9:30

 

 Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 Tematyka:

 

Z początkiem listopada Prezydent RP podpisał Ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, implementując tym samym do naszego prawodawstwa dyrektywy UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa dotyczy ograniczenia niepewności prawnej przy udzielaniu koncesji oraz sprzyja publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny, w tym ułatwia realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Mając na uwadze powyższe zmiany w prawie SGiPW wraz z Instytutem PPP pragnie podczas seminarium przybliżyć uczestnikom zapisy ustawy i następstwa nowych przepisów w kontekście realizacji inwestycji w oparciu o formułę PPP.

 

Ponadto celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania modelu PPP m.in. przy projektach wodno-kanalizacyjnych, modernizacji infrastruktury oświetleniowej, termomodernizacji i efektywności energetycznej obiektów publicznych. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się zarówno przedstawiciele Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwa Środowiska, jak i doświadczeni  praktycy.

  

Uczestnicy

  

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury publicznej.

  

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 8 grudnia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia