SEMINARIUM: Pomoc społeczna w Wielkopolsce – kierunki rozwoju

Data: 30-08-2018

Termin: 14 września 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Celem spotkania jest ocena zasobów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim, analiza dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, analiza nowych aktów prawnych dotyczących polityki społecznej, wprowadzonych w życie w roku 2018 oraz wskazanie możliwych, najbardziej optymalnych kierunków rozwoju.  Do współpracy zaprosiliśmy organizacje i instytucje, które na co dzień zajmują się powyższą tematyką. Są to: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Przedstawiciele zaproszonych partnerów opowiedzą o nowelizacji przepisów dotyczących pomocy społecznej, jaka miała miejsce w roku 2018, podsumują regionalne działania dotyczące ekonomii i opieki społecznej oraz przedstawią ciekawe projekty i programy realizowane w tym zakresie.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów i jednostek podległych odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej w gminie i powiecie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 185 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 13 września 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program

Karta zgłoszenia