SEMINARIUM: Platforma partycypacji społecznej jako skuteczne narzędzie komunikacji z mieszkańcami JST

Data: 15-06-2016

Termin: 29 czerwca 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

Platforma partycypacji to efektywne narzędzie łączące technologię i filozofię angażowania mieszkańców. Umożliwia budowanie dwustronnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem i służy zbieraniu pomysłów mieszkańców miasta lub gminy. Ma na celu nie tylko ułatwić samorządom prowadzenie e-konsultacji, ale również posiada takie funkcjonalności jak system głosowania, wyświetlanie interaktywnych map pokazujących miejsce realizacji proponowanych pomysłów, czy zgłaszania projektów i głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego.

 

Celem spotkania jest przedstawienie Państwu ciekawego narzędzia, które pozwoli usprawnić codzienną pracę urzędu oraz budować relacje ze społecznością lokalną. Co istotne, podczas konsultacji poruszone będą kwestie techniczne funkcjonowania narzędzia oraz sposobu sfinansowania projektu zakładającego budowę platformy partycypacji społecznej.

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Do udziału zapraszamy w szczególności wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i sekretarzy, a także specjalistów opracowujących wnioski o środki unijne. Podstawą udziału w spotkaniu będzie rejestracja do dnia 27 czerwca br., której można dokonać na stronie:

 

http://bluevine.pl/konferencja/platforma-partycypacji-spolecznej-jako-skuteczne-narzedzie-komunikacji-z-mieszkancami-jst/ 

 

Do pobrania:

Program seminarium