SEMINARIUM: Planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego

Data: 22-08-2016

UWAGA! Brak wolny miejsc na seminarium! Lista uczestników została zamknięta.

 

Termin: 2 września 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

Tworzenie planu lub studium zagospodarowania przestrzennego jest jednym z kluczowych instrumentów określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia te określane są skomplikowanymi przepisami, a także rozbudowanym orzecznictwem i wiążą się z wieloma następstwami, zarówno dla samorządów jak i mieszkańców oraz przedsiębiorców. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners serdecznie zaprasza na seminarium, w którym mec. Agata Legat, omówi wybrane kwestie z zakresu planowania przestrzennego.

 

 

Wraz z procedurą uchwalania i zmiany planu oraz studium omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak renty planistyczne, opłaty adiacenckie, roszczenia właścicieli oraz użytkowników wieczystych, a także prognozowanie skutków finansowych planu.

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 1 września br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia