SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w świetle najnowszych przepisów prawa

Data: 30-07-2019

Liczba miejsc wyczerpana – nabór zamknięty. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Termin: 9 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu

 

Tematyka:

zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest jednym z zadań samorządu terytorialnego. Sposób jego realizacji zależy od miejscowych oczekiwań i specyfiki konkretnej JST, jej lokalizacji, powierzchni i liczby ludności. Jest to zadanie niełatwe, z którym jednak samorządy lokalne muszą się zmierzyć. W związku z powyższym, wspólnie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR serdecznie zapraszamy na seminarium pt.:

 

Organizacja i finansowanie transportu publicznego w świetle najnowszych przepisów prawa

 

Organizatorzy seminarium, mając na uwadze powyższe dylematy pragną podjąć debatę na temat kierunków polityki komunikacyjnej realizowanej na poziomie centralnym i regionalnym oraz zaprezentować ciekawe przykłady rozwiązań w organizacji transportu publicznego, wprowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Podczas seminarium przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentują założenia ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i zasady naboru wniosków. Poznamy założenia władz województwa wielkopolskiego na rozwój transportu publicznego w województwie, które przedstawi pan Henryk Szczefanowicz – dyrektor Departamentu Transportu. Ponadto przedstawiciel współorganizatora – Maciej Mysona z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR omówi najnowsze pomysły na nowelizację ustawy o publicznym transporcie drogowym, natomiast jako przykłady dobrych praktyk, zaprezentowane zostaną działania JST w ramach Metropolii Poznań. Przedstawi je Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za transport zbiorowy w gminie i powiecie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla JST nie będących członkami SGiPW i związków międzygminnych.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium