SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 04-05-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. zapraszają na seminarium pt.: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie.

 

Termin: 13 maja 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

Zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stanowi zadanie własne gminy. Sposób jego realizacji zależy od miejscowych oczekiwań i specyfiki konkretnej gminy, jej lokalizacji, powierzchni i liczby ludności. Jest to zadanie niełatwe, z którym jednak samorządy lokalne muszą się zmierzyć.

Organizatorzy seminarium, mając na uwadze powyższe dylematy pragną podjąć debatę na temat kierunków polityki komunikacyjnej realizowanej na poziomie centralnym i regionalnym oraz zaprezentować ciekawe przykłady rozwiązań w organizacji transportu publicznego, wprowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego.

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego, omówione zostaną najważniejsze zapisu ustawy o transporcie drogowym  oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem najważniejszych zmian jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Współorganizator seminarium – Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. – poruszy temat umów o świadczenie usług w transporcie publicznym i wystarczalności rekompensaty w kontekście absorpcji środków unijnych. Jako przykłady dobrych praktyk, przedstawione zostaną: mechanizm współpracy gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej oraz darmowa komunikacja w gminie Gostyń.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie organizacji transportu publicznego w gminie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 12 maja 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia