SEMINARIUM: Opracowanie gminnych programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych

Data: 05-05-2016

Termin: 17 maja 2016 r., g. 9:30

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 

Tematyka:

 

Seminarium ma na celu przedstawienie najważniejszych aspektów związanych
z realizacją rewitalizacji w gminie, czyli:

 

  • Sposobem przygotowania Programu zgodnego z wymogami ustawowymi;
  • Realizacją komponentów partycypacji społecznej w trakcie tworzenia Programu;
  • Kompleksowym przygotowaniu Programów Rewitalizacyjnych;
  • Możliwości związanych z pozyskiwaniem środków na opracowanie Programu;
  • Projektami unijnymi, które będą mogły być realizowane z wykorzystaniem Programu.

 

Spotkanie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju w zakresie tworzenia lub aktualizowania programów rewitalizacji, a także skonsultować planowane zapisy programu i sposób realizacji procesu partycypacji społecznej z ekspertami.

 

Seminarium jest odpowiedzią na dylematy samorządowców związane z procesem tworzenia Gminnych Programów Rewitalizacji, które są szczególnie istotne w kontekście naborów wniosków planowanych do realizacji w trzecim kwartale 2016 roku.

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za działania rewitalizacyjne i ład przestrzenny.

 

 

 

Prelegenci:

 

 

Michał Marciniak – ekspert zajmujący się funduszami europejskimi, prawnik, w latach 2009-2011 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, wcześniej pracował w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekspert Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader. Stale współpracuje z BiznesOnet.pl i Instytutem Obywatelskim oraz Fundacją Energia dla Europy.  Autor raportu „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich” wydanego przez Instytut Obywatelski oraz raportu „Drogie pieniądze – polskie doświadczenia z wydatkowania środków unijnych na lata 2007-2013″ wydanego przez Fundację Energia dla Europy.  Autor raportów z ewaluacji wdrożenia i aktualizacji Lokalnych Strategii Rozwoju: LGD Równiny Wołomińskiej (woj. mazowieckie, siedziba Tłuszcz), LGD Kapitał – Praca – Rozwój (woj. mazowieckie, siedziba Siedlce), LGD Bądźmy Razem (woj. mazowieckie, siedziba Łochów), LGD Kraina Mlekiem Płynąca (woj. podlaskie, siedziba Mały Płock), LGD Kraina Dinozaurów (woj. opolskie, siedziba Spółki i LGD Ziemi Mińskiej (woj. mazowieckie, siedziba Mińsk Mazowiecki). Autor Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 dla gm. Zagnańsk (woj. świętokrzyskie) oraz gm. Jakubów (woj. mazowieckie). Ekspert współpracuje z Agrotec Polska sp. z o.o. przy badaniach ewaluacyjnych, w szczególności ex-ante projektu RPO na lata 2014-2020 dla woj. mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz zachodniopomorskiego.

 

Sławomir Kozieł – socjolog, zajmujący się badaniem zjawisk społecznych, w szczególności związanych z rynkiem pracy, opieką społeczną, ale również problematyką aktywizacji społeczności lokalnych. Kierownik projektów badawczych realizowanych w województwie lubuskim na zlecenie urzędów miast, a także jednostek samorządowych. Kierownik oraz członek zespołów badawczych realizujących projekty badawcze oraz partycypacyjne na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Autor badań mających na celu określenie skali zjawisk społecznych (uzależnień, przemocy, bezrobocia) występujących na terenach miast, gmin oraz województw. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz ewaluator programów społecznych oraz wsparcia kierowanego w ramach środków unijnych. Badacz projektów realizowanych z regionalnych programów operacyjnych, a także członek zespołów ewaluacji strategii lokalnych. Zwolennik metod partycypacyjnych oraz wykorzystania narzędzi jakościowych wraz z danymi ilościowymi do oceny trafności realizowanych przedsięwzięć. Kierownikiem projektu badania „Pracownik 45+”, w ramach którego przeprowadzono badania na reprezentatywnej próbie mieszkańców oraz przedsiębiorców w województwie lubuskim. Ponadto pełnił funkcję kierownika zespołu i autora raportu w ramach projektów realizowanych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Badacz projektów realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych, autor ośmiu raportów w zakresie realizacji projektów mających za zadanie zwiększenie dostępu do edukacji. Kierownik zespołu i autor raportów wykonywanych dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w ramach realizacji Diagnozy używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców, uczniów i studentów.

 

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 16 maja br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia