SEMINARIUM: Odpowiedzialność kierowników oraz pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych JST za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zagadnienia praktyczne.

Data: 25-10-2017

Termin: 16 listopada 2017 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Realizujący zadania przedstawiciel organu wykonawczego, w swojej codziennej pracy musi liczyć się z określoną odpowiedzialności za podejmowaną inicjatywę. Oprócz odpowiedzialności politycznej, która dotyczy przedstawicieli władz wykonawczych, istotna jest odpowiedzialność finansowa, z tytułu wykonywanych obowiązków. Odpowiedzialność formalnoprawna dotyczy w takim wypadku m.in. naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co może się wiązać z istotnymi konsekwencjami wobec osób uczestniczących w ewentualnym postępowaniu karnym. Pełnienie najwyższych funkcji zarządczych w JST, niesie za sobą szereg wymagań związanych z drobiazgowym przestrzeganiem przepisów prawa, których niedopełnienie, nawet nieświadome, może skutkować fatalnymi konsekwencjami. 

Celem naszego spotkania, jest przedyskutowanie najistotniejszych elementów, które dotyczą odpowiedzialności, przede wszystkim finansowej, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, sekretarzy i pracowników urzędów biorących udział w zarządzaniu finansami JST, a także kierowników jednostek organizacyjnych JST. W spotkaniu nie zabraknie praktycznych informacji na temat zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również czym może skutkować odpowiedzialność za wadliwe podejmowanie decyzji i z jakim katalogiem kar i sankcji można w takim wypadku się spotkać. 

 

Prelegent:

 

mec. dr Mariusz Siwoń, w roku 1994 uzyskał tytuł magistra socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1998 uzyskał na tymże Uniwersytecie tytuł doktora Nauk Społecznych. W roku 2005 uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta amerykańskiego programu rządowego Humphrey’a – studia na Uniwersytecie Waszyngtona w Seatle (2001-2002r), udział w warsztatach w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz Banku Światowym. W latach 2004-2010 piastował funkcję prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wcześniej pracował w tej instytucji jako Inspektor kontroli finansowej oraz członek kolegium. Przez wiele lat orzekał w Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Były rzecznik dyscypliny finansów publicznych. W latach 2005-2006 ekspert w biurze Audytora Generalnego w Kosowie (w ramach misji ONZ i Unii Europejskiej). Radca Prawny – praca m.in. w Urzędzie Miejskim oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Audytor Wewnętrzny, Dyplomowany Audytor Sektor Publicznego CGAP. Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych CFE. Ceniony wykładowca – wykładał m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i samorządowego, specjalista w zakresie nowoczesnych systemów zarządczych

 

Uczestnicy: 

Seminarium skierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, a także sekretarzy i pracowników urzędów biorących udział w zarządzaniu finansami JST.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 15 listopada WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgloszenia

 

Program seminarium