SEMINARIUM: Ochrona zabytków w świetle obowiązków JST

Data: 18-10-2017

Termin: 3 listopada 2017 r.

 

Miejsce: Sala Herbowa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego tzw. małych ojczyzn stanowi jeden z fundamentów budowy poczucia wspólnej tożsamości mieszkańców, a co za tym idzie ich większego zainteresowania i zaangażowania w życiu społecznym gmin, miast i powiatów. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, w którym poruszone zostaną istotne kwestie związane z ochroną zabytków w JST.

Podczas wydarzenia wystąpi przedstawiciel prof. Magdaleny Gawin – wiceminister kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków. Poruszy kwestie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także planowanych działań w  Krajowym Programie Ochrony Zabytków.  Współpracę pomiędzy JST a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków omówi pani Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W trakcie seminarium wystąpi również mec. Edyta Wielańczyk – Grzelak z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, która omówi zagadnienie wycinki drzew na terenach ochrony konserwatorskiej. Dobre przykłady ochrony zabytków z Jarocina przybliży Robert Kaźmierczak – zastępca burmistrza.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy kadrę zarządzającą oraz pracowników urzędów gmin, urzędów miejskich, starostw, a w szczególności pracowników odpowiedzialnych za ochronę zabytków i dziedzictwa.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 2 listopada WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium