SEMINARIUM: Obowiązki samorządów lokalnych w sytuacji klęski żywiołowej – procedury postępowania

Data: 27-11-2017

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników seminarium została już zamknięta.

 

Termin: 12 grudnia 2017 r.

 

Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Nawałnice, które przetoczyły się w ostatnich miesiącach nad Polską w znacznym stopniu dotknęły wiele gmin, w tym również z Wielkopolski, zmuszając do natychmiastowych działań polegających na usuwaniu szkód oraz ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Sytuacja ta, niezwykle ciężka dla wielu samorządów, uświadomiła potrzebę zgłębienia wiedzy w tym zakresie. Mając na uwadze ten fakt, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu organizuje spotkanie, podczas którego omówiona zostanie sytuacja wielkopolskich gmin po ostatnich nawałnicach oraz przypomnieniu ulegną procedury postępowania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Seminarium będzie również okazją do prześledzenia działań służb leśnych, związanych z usuwaniem skutków orkanów, zaznajomienia uczestników z zasadami ubiegania się o dofinansowanie odbudowy krajobrazów zniszczonych przez nawałnice oraz zapoznania się z doświadczeniami wielkopolskich samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego. Do współpracy zaprosiliśmy Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy w Starym Mieście oraz Urząd Miasta w Luboniu.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy włodarzy samorządowych oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze zarządzania kryzysowego w gminie lub powiecie.

 

 

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 11 grudnia 2017 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium