SEMINARIUM: Obowiązki i prawa radnego jako członka organu stanowiącego JST

Data: 29-10-2018

Uprzejmie informujemy, że seminarium w obu terminach zostało odwołane!

 

Nowe terminy i miejsca:

 

4 grudnia 2018 r., godz. 10:00 – Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18

12 grudnia 2018 r. godz. 10:00 - Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16 w Starym Mieście

 

Tematyka:

Rozpoczęła się VIII kadencja samorządu terytorialnego. To czas wytężonej pracy na rzecz społeczności lokalnej, która wymagać będzie profesjonalnego przygotowania.

 

Decyzje podejmowane przez przedstawicieli organów stanowiących i kontrolnych, stanowią o pomyślności rozwoju społeczności lokalnych. W wielu wypadkach o osiąganych celach decydować będą sprawnie działający radni, których wiedza proceduralna i praktyczna, pozwoli sprostać wysokim wyzwaniom stawianym przez lokalne potrzeby. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do udziału w spotkaniu związanym z edukacją samorządową radnych z terenu Wielkopolski. Seminarium kierowane jest szczególnie do tych reprezentantów społeczności lokalnych, którzy po raz pierwszy otrzymali mandat zaufania od swoich wyborców.

 

Podczas seminarium każdy z uczestników będzie miał okazję do poszerzenia wiedzy  na temat uprawnień i obowiązków przysługujących radnym, sankcji im grożących za nieprzestrzeganie ciążących na nich zadań oraz praktycznych kwestii organizacji prac rady.

 

Do współpracy przy realizacji spotkania zaprosiliśmy doświadczonego w powyższej tematyce mecenasa Macieja Kiełbusa z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Swoją wiedzą praktyczną, dotyczącą pracy radnego podzielą się również doświadczeni przedstawiciele organów stanowiących z naszego regionu.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy członków rady miasta, gminy i powiatu, w szczególności nowo wybranych, rozpoczynających dopiero pracę w radzie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 185 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie:

- dla szkolenia zaplanowanego na 4 grudnia – do 3 grudnia br.

- dla szkolenia zaplanowanego na 12 grudnia – do 11 grudnia br.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium – Poznań

Program seminarium – Stare Miasto

Karta zgłoszenia