SEMINARIUM: Obieg dokumentów w nowoczesnym urzędzie

Data: 28-09-2016

Termin: 14 października 2016 r., g. 10:00

 

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 

Tematyka:

 

Wśród zagadnień, które wskazywane są przez przedstawicieli urzędów jako wymagające odpowiednich szkoleń często wymieniana jest instrukcja kancelaryjna i obieg dokumentów. Rozbudowane wytyczne i procedury tego dotyczące, coraz częściej spotykają się z wyzwaniami związanymi z nowoczesnymi technologiami. W związku z powyższym Stowarzyszenie postanowiło zaprosić do współpracy szereg ekspertów, którzy będą mogli przybliżyć powyższe zagadnienia wielkopolskim samorządowcom.

Przedstawiciel Archiwum Państwowego w Poznaniu, pan Tadeusz Grabarz omówi rozporządzenia dotyczące instrukcji kancelaryjnej oraz archiwum zakładowego. Następnie pan Kazimierz Schmidt, radca ministra w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawi zagadnienia związane z podpisem elektronicznym, e-doręczeniami oraz innymi kwestiami określonymi w rozporządzeniu o eIDAS. Na koniec przedstawiciel firmy Movity, jednego z liderów na rynku IT w Wielkopolsce, omówi zagadnienia związane z rozwojem elektronicznych usług publicznych dofinansowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020. (w tym m.in. elektroniczny obieg dokumentów).

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy, informatyków oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za obsługę kancelaryjną i archiwizację.

 

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 13 października br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium