SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Data: 23-09-2016

Termin: 7 października 2016 r., g. 10:00

 

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 

Tematyka:

 

Prawo Zamówień Publicznych ze względu na swoją obszerność, liczne zmiany, a także zakres obejmujący często niezwykle drogie działania inwestycyjne jest jednym z aktów prawnych, który wymaga stałego i intensywnego doszkalania. Dlatego też Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners po raz kolejny serdecznie zaprasza na seminarium, w którym mec. Michał Prętnicki, omówi wybrane kwestie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. W swojej prezentacji prelegent skupi się na zmianach wprowadzonych lipcową nowelizacją ustawy PZP.

 

Wraz ze zmianami w ustawie omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zamówienia mieszane, in-house, opis przedmiotu zamówienia, wyłączenia stosowania ustawy, procedura naprawcza „self-cleaning”, wybór najkorzystniejszej oferty i wiele innych.

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

 

 

Prelegent:

 

Mec. Michał Prętnicki, Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego oraz prawa gospodarczego, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii i audytów prawnych dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych i niepublicznych w spółkach komunalnych oraz w opracowywaniu ww. regulaminów. Reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Doradca w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Southampton (Anglia), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Leicester w Anglii (LLM).

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 6 października br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia