SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia po zmianach

Data: 15-04-2016

Termin: 28 kwietnia 2016 r., g. 10:00

 

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

 

Tematyka:

 

Prawo Zamówień Publicznych ze względu na swoją obszerność, liczne zmiany, a także zakres obejmujący często niezwykle drogie działania inwestycyjne jest jednym z aktów prawnych, który wymaga stałego i intensywnego doszkalania. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski również otrzymywało sygnały o konieczności zorganizowania seminarium, w którym omówiona zostałaby ostatnia nowelizacja przedmiotowej ustawy. W związku z powyższym wspólnie z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners serdecznie zapraszamy na seminarium, w którym mec. Michał Prętnicki, omówi wybrane kwestie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Co ważne będzie to pierwsze tego typu spotkanie w regionie po kwietniowej nowelizacji ustawy PZP.

 

Wraz ze zmianami w ustawie omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zamówienia in-house, ustalanie wartości zamówienia, jednolity Europejski Dokument Zamówienia, partnerstwo innowacyjne i wiele innych.

 

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

 

 

Prelegent:

 

Mec. Michał Prętnicki, Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego oraz prawa gospodarczego, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii i audytów prawnych dotyczących regulaminów udzielania zamówień publicznych i niepublicznych w spółkach komunalnych oraz w opracowywaniu ww. regulaminów. Reprezentant wykonawców w sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Doradca w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów oraz zabezpieczaniu wierzytelności. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Southampton (Anglia), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Leicester w Anglii (LLM).

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 27 kwietnia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia