SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Data: 15-07-2019

Termin: 21 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala Sesyjna WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu

 

Tematyka:

28 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska. Dokument zakłada usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy, podobnie jak wcześniejsze zmiany przepisów  w tym zakresie budzi wiele kontrowersji i rodzi szereg pytań ze strony samorządów lokalnych.

 

Akt prawny jest na finiszu procesu legislacyjnego i nowe prawo wymaga prezentacji wśród jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners organizuje seminarium, podczas którego wyjaśnione zostaną najistotniejsze kwestie reformy. Prelegentem podczas spotkania będzie mec. Maciej Kiełbus, niekwestionowany znawca tematyki i aktywny reprezentant organizacji samorządowych w konsultacjach powyższego prawa.

 

Uczestnicy: 

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla JST nie będących członkami SGiPW i związków międzygminnych.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium