SEMINARIUM: Nowe perspektywy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Data: 14-09-2015

Termin: 18 września 2015 r.

 

Miejsce: Sala W. Celichowskiego, WUW, Al. Niepodległości 16/18 Poznań

 

Tematyka:

 

W roku 2015 wprowadzono zmiany w najważniejszych aktach prawnych regulujących współpracę JST i organizacji pozarządowych. Chcąc przybliżyć nowe przepisy wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazać informacje na temat funkcjonowania m.in budżetu obywatelskiego i regrantingu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy ekspertów i praktyków  w danych dziedzinach.

 

W ramach seminarium prelekcje wygłosi poseł Tadeusz Tomaszewski, który przybliży zmiany wprowadzone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie o sporcie i proponowane zmiany w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Zagadnienia związane z regrantingiem omówi Katarzyna Jórga, ekspert współpracujący przy szeregu projektów popularyzujących to działalnie, prezes Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Zlecanie zadania prowadzenia instytucji publicznej organizacjom pozarządowym zostanie przybliżone przez Zastępcę Burmistrza Jarocina Roberta Kaźmierczaka. Dopełnieniem programu będzie omówienie tematu prowadzenia budżetu obywatelskiego od strony praktycznej, przez przedstawiciela Adama Lewandowskiego, Burmistrza Miasta Śrem i Roberta Marcinkowskiego, starostę powiatu gostyńskiego.

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za dotacje i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Seminarium  odbędzie się 18 września 2015 r. w Sali im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników.

 

 

Pełen program seminarium wraz z kartą zgłoszeniową można ściągnąć klikając w link znajdujący się poniżej.

 

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania

Program seminarium

Karta zgłoszenia