SEMINARIUM: Kolej w Wielkopolsce – kierunki rozwoju

Data: 13-06-2017

Termin: 30 czerwca 2017 r.

 

Miejsce: Sala Herbowa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Wielkopolska jest regionem z bardzo rozwiniętą siecią kolejową. Jest to atut, który w opinii wielu ekspertów był przez wiele lat zapominany, mimo korzyści, które ta forma komunikacji oferuje. Od kilku lat możemy zaobserwować coraz intensywniejsze działania mające na celu ponowne zwrócenie uwagi na kolej jako ekologicznej, szybszej i wielu przypadkach tańszej alternatywy dla transportu drogowego. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, w którym omówione zostaną plany Departamentu Transportu UMWW związane m.in. z tworzeniem nowych połączeń kolejowych, rozbudową infrastruktury, czy koleją aglomeracyjną. Reprezentanci Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej opowiedzą o wyzwaniach związanych z wykorzystaniem kolei jako atrakcji turystycznej, a przedstawiciele Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA omówią zagadnienia związane z wykorzystywaniem infrastruktury pokolejowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Przykładem takiego działania jest adaptacja dworca kolei wąskotorowej w Wielichowie, którą zaprezentują przedstawiciele tamtejszego Urzędu Miejskiego.

 

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za transport, rewitalizację i gospodarkę nieruchomościami.

 

Seminarium odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Herbowej WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 29 czerwca br. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia