Seminarium: Jednostki Samorządu Terytorialnego a pomoc społeczna: wybrane zagadnienia

Data: 21-02-2017

Termin: 10 marca 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Realizacja zadań z zakresu polityki i pomocy społecznej stanowi istotny element szerokiego zakresu działań jednostek samorządu terytorialnego. Dynamiczne zmiany, związane m.in. z kolejnymi wdrażanymi programami polityki społecznej powodują konieczność stałego doszkalania urzędników za to odpowiedzialnych.

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu przygotowuje seminarium, w którym pani Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, omówi wybrane zagadnienia z zakresu pomocy społecznej w JST. Wśród poruszanych zagadnień wymienić można kwestie prawne związane z realizacją pomocy społecznej i wywiadów rodzinnych, odpłatność za pobyt domach pomocy społecznej czy bezpieczeństwo pracowników socjalnych.

 

Uczestnicy

 

Do udziału w seminarium zapraszamy m.in. starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za kwestie pomocy społecznej i pracowników domów pomocy społecznej.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 9 marca br. Z uwagi na zmianę siedziby biura SGiPW zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia