SEMINARIUM: Jak efektywnie zaplanować finansowanie rozwoju swojej JST?

Data: 31-10-2019

Termin: 19 listopada 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Realizacja inwestycji lokalnych w ramach obowiązujących zasad prawnych, stanowi duże wyzwanie dla włodarzy. Od pewnego czasu obserwujemy uszczuplenie budżetów JST z powodu m.in. ograniczenia ich dochodów. Jednocześnie koszty realizacji, zarówno inwestycji, jak i działań bieżących bardzo wzrosły, co też nie pozostaje bez wpływu na płynność finansową gmin i powiatów. Wszystkie te uwarunkowania będą zmuszały JST do podejmowania nowych decyzji, które pozwolą na realizację najpilniejszych inwestycji, przy utrzymaniu bezpiecznego reżimu finansów publicznych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uchwalenie 11 września Ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, chcielibyśmy podczas seminarium podyskutować na temat optymalnych rozwiązań dla JST. Wraz z Dyrektorem Generalnym ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Dariuszem Gizą, skupimy się na dalszych możliwościach finansowania zadań rozwojowych przez JST, na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych, czy  finansowaniu inwestycji w warunkach wysokiego zadłużenia i problemu ze spełnieniem wskaźników z art. 242-244 UoFP. Nie zabraknie również informacji na temat optymalnych form doboru inwestycji w obliczu istniejących ograniczeń budżetowych. Jednocześnie wszystkich zgłoszonych do udziału zachęcamy do sugerowania innych zagadnień z powyższego obszaru tematycznego, które można przesyłać na adres a.luka@sgipw.wlkp.pl, które zostaną przekazane prelegentowi do poruszenia podczas seminarium.

 

Uczestnicy: 

Spotkanie skierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł dla JST nie będących członkami SGiPW.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia