SEMINARIUM: Infrastruktura komunikacyjna w Wielkopolsce – bieżące wyzwania dla samorządów

Data: 06-11-2015

Termin: 17 listopada 2015 r.

 

Miejsce: Sala W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18

 

Tematyka:

 

Infrastruktura komunikacyjna jest jednym z elementów, w których najbardziej uwidacznia się rozwój naszego regionu. Nowe drogi ekspresowe, autostrady, obwodnice, ale również drogi powiatowe i gminne znacząco wpływają na komfort życia mieszkańców. 

Świadomi trudu włożonego w rozwój infrastruktury komunikacyjnej w regionie i ogromu zadań, które dopiero będą realizowane, zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i praktyków  w dziedzinie drogownictwa do zaprezentowania istotnych zagadnień związanych z realizacją działań infrastrukturalnych. 

 

 

Przedstawione zostaną istotne zmiany w ustawach bezpośrednio związanych z wykonywaniem inwestycji drogowych. Przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich opisze zmiany w ustawie o drogach publicznych na przykładzie działań realizowanych w Wielkopolsce, a reprezentant Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przybliży nowelę specustawy drogowej. Poruszona zostanie kwestia oświetlenia dróg na terenie gminy, w kontekście ustawy Prawo energetyczne. Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 w Wielkopolsce a także plany związane z bieżącymi remontami dróg krajowych zostaną przvbliżone przez przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ostatnim elementem seminarium będzie przedstawienie przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zależności między tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, a realizacją inwestycji drogowych – w szczególności o znaczeniu ponadregionalnym – przewidzianych wojewódzkim planem zagospodarowania przestrzennego (punkt programu w fazie ustaleń).

 

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów i jednostek odpowiedzialnych za realizację działań inwestycyjnych i drogownictwo.

 

 

Seminarium  odbędzie się 17 listopada 2015 r. w Sali im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 16 listopada br.

faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia