SEMINARIUM: Informatyzacja w JST – rozwiązania prawne i organizacyjne

Data: 29-05-2015

Termin: 10 czerwca 2015 r.

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

Zastosowanie nowoczesnych technologii w celu podnoszenia jakości i rozwoju usług świadczonych przez samorządy lokalne staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Wiele rozwiązań zostało już wdrożonych, inne wciąż czekają na uruchomienie. Od 1 czerwca 2015 roku, zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0, wszystkie serwisy internetowe instytucji publicznych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych, a jak powszechnie wiadomo zaledwie niewielka ich część spełnia te wymogi.

 

Wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, podczas którego omówione zostaną uwarunkowania prawne informatyzacji organów administracji publicznej, narzędzia dostosowywania stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, aplikacje możliwe do zastosowania w miejskim systemie informacji m.in. przez instytucje kultury itp. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat przyszłości informatyzacji Wielkopolski w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz budowy bezpieczeństwa w gminie za pomocą systemów monitoringu miejskiego.

 

Do współpracy zaprosiliśmy Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Fundację Widzialni, Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. oraz firmy ZETO S.A.
i QRtag.

 

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań, związanych z obsługą stron internetowych i wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 9 czerwca 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia