SEMINARIUM: Funkcjonowanie organu stanowiącego i kontrolnego JST, w świetle nowelizacji prawa samorządowego

Data: 02-03-2018

Termin: 22 marca 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala 311, PAN, ul. Wieniawskiego 17/19

 

Tematyka:

Wraz z szeroko omawianymi zmianami w kodeksie wyborczym, regulującym sposób wyłaniania władz samorządowych, wprowadzono reformę funkcjonowania rad gmin, powiatów, a także sejmików. Szereg zmian ma na celu „zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania” organów publicznych. Ponadto procedowany jest projekt ustawy mający na celu zwiększenie jawności życia publicznego, którego konsekwencje również mogą odczuć przedstawiciele władzy samorządowej.

Podczas organizowanego seminarium wprowadzonym zmianom przyjrzymy się zarówno od strony prawnej jak i praktycznej. W pierwszej kolejności prelekcję  wygłosi mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, który poruszy temat szeregu zmian w funkcjonowaniu rad JST. Konsekwencje związane z ustawą „jawnościową” omówi kolejny przedstawiciel Kancelarii – Mateusz Karciarz. Seminarium zakończy spojrzenie praktyka – Grzegorz Ganowicz, wieloletni Przewodniczący Rady Miasta Poznania, przedstawi zmiany dotyczące organów stanowiących z praktycznego punktu widzenia.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących rad, radnych oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych m.in. za funkcjonowanie rad, czy dostęp do informacji publicznej.

Seminarium  odbędzie się 22 marca 2018 r. w Sali Konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 (parter). Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 21 marca 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program